ANBI verantwoording 2018


ANBI

 
 
Per 1 januari 2008 is er met betrekking tot de giften, die u geeft aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve of wetenschappelijke instellingen, iets veranderd. Giften van dit soort instellingen zijn alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, indien de instelling door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De belastingdienst heeft ‘House of Blessing`aangemerkt als ANBI. U kunt dit nakijken op www.belastingdienst.nl, waar u een lijst vindt van instellingen die als ANBI worden aangemerkt. De giften die u geeft aan ‘House of Blessing’ zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Eenmaal per jaar versturen wij u op aanvraag een kwitantie, waarop een overzicht wordt gegeven van uw giften aan House of Blessing in het voorgaande jaar.

Voor meer informatie over belastingtechnische zaken verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier.
 
 
 
  ANBI verantwoording 2015
  ANBI verantwoording 2016
  ANBI verantwoording 2017
  ANBI verantwoording 2018