ANBI

 
 
Per 1 januari 2008 is er met betrekking tot de giften, die u geeft aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve of wetenschappelijke instellingen, iets veranderd. Giften van dit soort instellingen zijn alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, indien de instelling door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 

De belastingdienst heeft stichting ‘House of Blessing`aangemerkt als ANBI. U kunt dit nakijken op www.belastingdienst.nl, waar u een lijst vindt van instellingen die als ANBI worden aangemerkt. De giften die u geeft aan stichting ‘House of Blessing’ zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. 

Voor meer informatie over belastingtechnische zaken verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Kamer van Koophandel 
We staan bij de KvK ingeschreven als: `stichting House of Blessing` onder KvK-nummer 54674298.
 
De gemeente `God`s Foundation` in Drachten maakt onderdeel uit van `stichting House of Blessing`. Op o.a. deze wijze geeft de stichting handen en voeten aan haar visie en missie.


 
 
 
  ANBI verantwoording 2015
  ANBI verantwoording 2016
  ANBI verantwoording 2017
  ANBI verantwoording 2018
  ANBI verantwoording 2019
  ANBI verantwoording 2020
  ANBI verantwoording 2021