giften

 
 
Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus hebben wij ons ten doel gesteld. We hebben gezien hoe God vele levens verandert heeft en hoe mensen tot wedergeboorte kwamen en de Heilige Geest hebben ontvangen. We gaan hiermee door! We willen tot zegen blijven zijn voor anderen. Met uw hulp wordt dat mogelijk gemaakt. Hartelijk dank voor uw gift, hoe groot of klein ook!