visie en missie


 
 
Visie
 
Wij zijn een eigentijdse evangelische gemeente waar we het onfeilbare Woord van God, de Bijbel, hanteren en Zijn liefde bekend willen maken. Wij hebben de Heilige Geest en het Woord nodig om op te groeien tot volwassen christenen.

Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn:
 
waar iedere gelovige zich thuis voelt als in een gezin (Ef. 2:19)
waar iedere gelovige het karakter van Jezus Christus weerspiegelt (1 Petr. 2:21)
waar iedere gelovige de naam van Jezus Christus groot maakt (Ps. 34:3)
waar iedere gelovige een bediening heeft en deze tot ontplooïng kan brengen (1 Petr. 4:10)
waar iedere gelovige een boodschapper van de liefde van Jezus Christus is (2 Kor. 5:19-20)
 
...om mensen tot Jezus Christus te leiden, de enige Weg tot God.
 
 
 
Missie
 
Matteüs 28:19 (NBG)
Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
 
We willen mensen in contact brengen met Jezus, de Zoon van God, door Zijn liefde zichtbaar te maken en te verspreiden.
 
Belangrijk voor ons is:
  • Verstaan        van Gods liefde en plan met je leven.
  • Veranderen    door ontmoeting met en keuze voor Jezus, doop door onderdompeling en de doop in, en leiding van de Heilige Geest.
  • Verspreiden    van Jezus`verlossingswerk en Zijn liefde naar je omgeving.