over de stichting

 
 
Het ontstaan van stichting `House of Blessing` (huis van zegen).
 
 
In de zomer van 2010 kregen wij als echtpaar, onafhankelijk van elkaar, een diep verlangen; een bewogenheid voor het Westerkwartier. Het overviel ons eigenlijk en we wisten in eerste instantie niet goed wat we er mee moesten. In oktober van dat jaar waren we op een conferentie in Londen waar het ons duidelijk werd dat God echt dit gebied op het oog heeft. Ons hart ging nog harder kloppen... maar nog wisten we niet wat we daar concreet mee moesten. 

In december 2010 brak ik, Yvonne, mijn pols en in januari 2011 kreeg ik te horen dat ik geopereerd moest worden. De ingreep zou gecompliceerd zijn. Voordat ik geopereerd zou worden ben ik naar een dienst van br. Jan Zijlstra gegaan, op 14 januari 2011. Mijn hand werd door God bijzonder aangeraakt en later bleek dat ik niet meer geopereerd hoefde te worden volgens de arts. Prijs de Heer! Na die bijzondere dienst sprak br. Jan de woorden dat als we ons huis zouden openen, er mensen zouden komen en dat we konden gaan bidden voor het Westerkwartier. Hij gaf aan dat hij een half jaar later zou komen om een genezingsdienst te houden en vervolgens weer een half jaar later opnieuw zou komen, omdat er dan een gemeente zou ontstaan... Thuis deelde ik dit met mijn man en na een tijd van bezinning zijn we na de zomer van 2011 begonnen met ons huis open te zetten! We waren verbaasd hoeveel mensen er kwamen en zagen dan ook de zegen van God. Het is Zijn werk, Zijn opdracht en wij hebben daar slechts gehoor aan willen geven. Vanwege de groei en het aantal kinderen zijn we destijds samenkomsten op zondag in de Herberg `In de Groote Gast` te Grootegast gaan houden. Vanwege een gebrek aan bijruimten moesten de kinderen voorlopig heen en weer lopen naar De Schalck 2, het oude `Groene Kruis` gebouw (het woonhuis van Benjamin en Yvonne Manz). Dit was een noodoplossing. In 2012 is de evangelische gemeente officieel van start gegaan en hebben we op gebed een nieuw onderkomen in `Het beloofde pand` aan de Legolaan 1 te Grootegast ontvangen. Hier konden we onze samenkomsten houden en ook de kinderen en ouderen konden in hetzelfde pand bij elkaar komen. Wat een zegen hebben we in die jaren mogen zien bij vele mensen in de regio. Wij kregen als leiderschapsteam coaching van apostel Edgar Holder en pastor Irma Holder (Levende Steen gemeente te Spijkenisse). In 2020 kreeg ik (Yvonne) een hersenvliesontsteking, waardoor het erg moeilijk werd de taken voort te zetten. Uiteindelijk zijn pastors Johan en Tessa Proost van `Destiny church` in Groningen zijn bereid gevonden de gemeente voort te zetten en hebben deze omgedoopt in `Christelijk centrum Westerkwartier`. Hierdoor blijft het geluid van Gods liefde voor mensen in de regio klinken!
 
De stichting blijft bestaan en zal eventuele toekomstige activiteiten volgens de bestaande visie ondersteunen.
Het bestuur van stichting `House of Blessing` bestaat uit: Yvonne Manz, Sietze Wiebenga en Ruedy Saredi.
 
In mei 2021 zijn we begonnen met het houden van tweewekelijkse diensten in Drachten na Gods vraag om voor Zijn Iraanse mensen te zorgen. Hieruit is veel zegen gevloeid voor deze groep mensen. Ondertussen zijn echter ook veel Nederlandse bezoekers gekomen, wat resulteerde in een enthousiaste, bruisende groep. Na bijzonder tussenkomst van God is uiteindelijk een jaar later, op 22 mei 2022, een gemeente ontstaan: `God`s Foundation`. We zijn onderdeel van GODcentre-family onder coaching van Ps Arno van der Knaap.
 
We willen samen bidden, zoeken naar het plan van onze Heer. We zien uit naar wat God gaat doen in de nabije toekomst. Blijft u voor ons bidden?
 
 
Hartelijke groet en blessing,
 
Benjamin en Yvonne Manz
 
 
CONTACTGEGEVENS

stichting House of Blessing
e-mail:  info@houseofblessing.nl
tel:       06-53798288