over de gemeente 

 
 
Het ontstaan van `House of Blessing`.
 
 
In de zomer van 2010 kregen wij als echtpaar, onafhankelijk van elkaar, een diep verlangen; een bewogenheid voor het Westerkwartier. Het overviel ons eigenlijk en we wisten in eerste instantie niet goed wat we er mee moesten. In oktober van dat jaar waren we op een conferentie in Londen waar het ons duidelijk werd dat God echt dit gebied op het oog heeft. Ons hart ging nog harder kloppen... maar nog wisten we niet wat we daar concreet mee moesten. 

In december 2010 brak ik, Yvonne, mijn pols en in januari 2011 kreeg ik te horen dat ik geopereerd moest worden. De ingreep zou gecompliceerd zijn. Voordat ik geopereerd zou worden ben ik naar een dienst van br. Jan Zijlstra gegaan, op 14 januari 2011. Mijn hand werd door God bijzonder aangeraakt en later bleek dat ik niet meer geopereerd hoefde te worden volgens de arts. Prijs de Heer! Na die bijzondere dienst sprak br. Jan de woorden dat als we ons huis zouden openen, er mensen zouden komen en dat we konden gaan bidden voor het Westerkwartier. Hij gaf aan dat hij een half jaar later zou komen om een genezingsdienst te houden en vervolgens weer een half jaar later opnieuw zou komen, omdat er dan een gemeente zou ontstaan... Thuis deelde ik dit met mijn man en na een tijd van bezinning zijn we na de zomer van 2011 begonnen met ons huis open te zetten! We waren verbaasd hoeveel mensen er kwamen en nog komen en zien dan ook de zegen van God. Het is Zijn werk, Zijn opdracht en wij hebben daar slechts gehoor aan willen geven.
 
We zien uit naar de tijd die voor ons ligt en we zijn erg dankbaar dat er inmiddels meer mensen gekomen zijn die ook hun talenten, tijd, liefde en middelen geven voor het werk van House of Blessing. 

Het bestuur van stichting `House of Blessing`bestaat uit: Yvonne Manz, Johan Brouwer en Sietze Wiebenga.
 
Sinds 21 september 2014 heeft de gemeente ook oudsten en diakenen:
oudste-echtparen: Johan en Hannejoke Brouwer, Jakob en Catrien Dijkstra
diakenen:             Sietze Wiebenga, Ruedy Saredi

House of Blessing is een zelfstandige gemeente. Wij krijgen als leiderschapsteam coaching van apostel Edgar Holder en pastor Irma Holder (Levende Steen gemeente te Spijkenisse). Daarnaast onderhouden wij contacten met verschillende gemeenteleiders o.a. via FMF.
 
We willen samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer!
 
Ook jij bent van harte welkom... de deur staat voor je open!
 
 
Hartelijke groet en blessing,
 
Benjamin en Yvonne Manz
(voorgangersechtpaar)
 
 
Psalm 127:1 Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.