ANBI VERANTWOORDING 2021

 


Inleiding

"House of Blessing” te Grootegast is een stichting in de zin van artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2012 ANBI gecertificeerd door de belastingdienst.

Algemene gegevens:

Naam ANBI:                                  Stichting "House of Blessing”

Telefoonnummer:                         06-47036355

RSIN/Fiscaal nummer:                8513.96.756

KvK dossier nr. :                           54674298

Website:                                        www.houseofblessing.nl

E-mail:                                           info@houseofblessing.nl

Postadres:                                     De Schalck 2, 9861 BD Grootegast

 

Samenstelling Stichtingsbestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden, voorzitter, penningmeester en secretaris. Het stichtingsbestuur is faciliterend en ondersteunend naar het team inzake gebieden als gebouwen en financiën wanneer er sprake is van activiteiten welke passen binnen de visie.

 

Doelstelling/ Visie:

De stichting houdt het doel om op enigerlei wijze het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, zoals in de statuten vermeld staat.

Ook eventuele andere toekomstige activiteiten kunnen hiervoor ingezet worden.

 

Activiteiten:

Als gevolg van beantwoording op roeping zijn er vanuit de stichting samenkomsten gestart in Drachten in csg Liudger. Om de week op zondag sinds pinksteren, mei 2021 komen mensen uit Drachten en omgeving, alsook mensen uit het AZC Drachten, samen om God te aanbidden en opgebouwd te worden in het Christelijk geloof. De diensten worden gehouden onder de naam: `God`s Foundation`. Hieruit voortvloeiend zijn er Alpha-cursussen gehouden en worden er voor jongeren ontmoetingen georganiseerd. Er zijn enkele mensen gedoopt.

Door de corona-maatregelen zijn er ook online-diensten uitgezonden en moesten bepaalde live samenkomsten/evenementen helaas geannuleerd worden.

We zien uit naar groei om uiteindelijk een evangelische gemeente te laten ontstaan. Hier is gebed en inzet voor nodig.

 

Beloningsbeleid:

Voor de geleverde prestaties wordt  geen vergoeding in welke vorm dan ook gegeven.

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen dan wel andere beloningen van de Stichting "House of Blessing”. Wel is zij van mening dat toekomstig parttime/fulltime voorgangerschap financieel ondersteunt dient te worden, om zo de bediening vrij te kunnen zetten voor de geestelijke taken die uit het ambt voortvloeien.

 

Financiële verantwoording:

De cijfers geven een vertekend beeld ten opzichte van voorgaande jaren, vanwege inactiviteit gedurende ongeveer de eerste 5 maanden.

 

 

Financieel overzicht:

INKOMSTEN

Collectes

680

Giften

2.619

Maandelijkse bijdragen

10.185

Bijdragen jeugdkamp

1.680

Reiskosten vergoedingen voorganger

45

 

 

Totaal

15.209

 

 

UITGAVEN

 

Kantoor/PR

460

Catering

537

Pastoraat

219

Zending

1.445

Vergoedingen sprekers

740

Vergoedingen muzikanten e/a

3.164

Aanschaf elctronica/muziekinstr.

3.824

Kinder- en jeugdwerk

475

Evangelisatie

298

Onderwijs

106

Bankkosten/rente

161

Overige kosten

328

 

 

Totaal

11.755

Saldo/Resultaat

3.454