pastoraatIn de gemeente zijn betrouwbare, Geest-vervulde pastorale medewerkers die graag mensen met hun nood willen helpen vanuit Bijbels perspectief. 

Als gemeentelid kunt u eerst voor kleine hulpvragen aankloppen bij uw huisgroepleiders. 

Voor grotere nood kunt u terecht bij het pastoraal team.
Als het om praktische nood gaat, dan wordt gekeken hoe daar praktische oplossingen voor gevonden kunnen worden. 

Gaat het om geestelijk en/of sociaal/emotionele noden, dan worden meerdere gesprekken gehouden om te inventariseren en tot pastorale hulp te komen. We zorgen ervoor dat de gesprekken plaatsvinden met iemand van hetzelfde geslacht. We hebben een geweldig team met genoeg ervaring. Maar soms zijn bepaalde situaties erg complex en kunnen we, uiteraard in overleg, professionele hulp inschakelen. Dit zijn mensen die als Geest-vervulde Christen hulp kunnen bieden en hierin hun expertise hebben.

Als blijkt dat de reguliere pastorale hulp geen uitwerking heeft en er meer nodig is, kan samen gekeken worden of er indicatie is voor speciaal pastoraat. Wij noemen dit pastoraat `In Vrijheid Leven`. De Bijbel geeft tal van voorbeelden van mensen die in totale vrijheid komen na een leven in `geestelijke gevangenschap`. 

We helpen u graag, omdat we handen en voeten willen geven aan ons geloof en omdat we weten en persoonlijk gezien hebben dat bij God alles mogelijk is!