brief van God

 
 
De Bijbel is het Geestvervulde Woord van God. Dat betekent dat het onder de inspiratie van de Heilige Geest geschreven is. Door de hele Bijbel heen is te zien hoe God van jou en mij houdt. Hij heeft alles gegeven, maar Hij laat jou zelf kiezen. In deze Bijbel staat ook hoe God over je denkt. Verschillende Bijbelteksten zijn samengebracht in een mooi filmpje: Vaders liefdesbrief.