House of Blessing

 
 
De naam `House of Blessing` is geboren uit de woorden `huis` en `zegen`. Wij willen een thuis zijn voor mensen die God willen leren kennen en een zegen voor elkaar en de omgeving.
 
We zijn een groep enthousiaste christenen die iedere woensdagavond samenkwamen, maar sinds september 2012 onze samenkomsten op de zondagochtend hebben. We vinden het belangrijk dat iedereen die komt, zich ook echt deelgenoot voelt van de gemeente. Daarom heten we elkaar welkom en drinken samen een kop koffie voor of na de samenkomst. Er is interesse in elkaar en zo kunnen we dan iets voor elkaar betekenen.
 
We beginnen onze samenkomsten met gebed en zingen (voornamelijk) Opwekkings- en Hillsongliederen om onze God groot te maken. Het gebed is een belangrijk onderdeel van de dienst. Net als in ieders persoonlijk leven, is ook hier het gebed de motor. We delen ons hart met elkaar en bestuderen het Woord van God. Zo leren we principes uit de Bijbel toe te passen in het dagelijks leven. Want we willen immers het geloof (be)leven! Weten we hoe we een overwinnend leven in Christus kunnen leiden? Wie is de Heilige Geest voor ons? Dit zijn enkele thema`s die regelmatig in de samenkomsten naar voren komen, omdat ze het verschil kunnen maken in een mensenleven. Voorgangster Yvonne Manz brengt het woord op een eenvoudige, herkenbare en daardoor toepasbare wijze. Zeer regelmatig nodigen we ook enthousiaste, bijzondere sprekers uit. Kijk hiervoor in onze agenda.

Sommige samenkomsten lopen anders dan bedacht, omdat we Gods Geest alle ruimte willen geven. Er is geen vaste liturgie, maar wel een goede voorbereiding. We hebben ook met regelmaat andere samenkomsten, bijvoorbeeld een praiseavond of een gezinsdienst. We danken God voor de vele doopdiensten die we hebben gehad. Omdat we onderwijs belangrijk vinden, het bouwt ons geloof op, organiseren we cursussen en hebben we een unieke Bijbelschool `Vaderhart van God`. 
 
Alles wat we doen gebeurt in gebed. Wekelijks komt een groeiende groep bidders bij elkaar om te danken en te strijden voor de gemeente. Daarnaast is er voor iedereen voor de zondagdienst een korte bidstond.
 
Naast de samenkomsten, proberen we ook praktisch tot zegen voor elkaar en anderen te zijn. Op deze website is te vinden hoe we hier handen en voeten aan hebben gegeven; pastoraat, maar zeker niet te vergeten het project `Samen delen`. Ook voor de toekomst  blijft dit een belangrijke principe van onze identiteit.
 
Vanwege de groei en het aantal kinderen zijn we destijds samenkomsten op zondag in de Herberg `In de Groote Gast`te Grootegast gaan houden. Vanwege een gebrek aan bijruimten moesten de kinderen voorlopig heen en weer lopen naar De Schalck 2, het oude Groene Kruis gebouw (het woonhuis van Benjamin en Yvonne Manz). Dit was een noodoplossing.

In 2012 hebben we op gebed een nieuw onderkomen in `Het beloofde pand`aan de Legolaan 1 te Grootegast. Hier kunnen we onze samenkomsten houden en ook onze kinderen en ouderen kunnen in hetzelfde pand bij elkaar komen. Wat een zegen!
 
U bent van harte welkom in één van onze samenkomsten!